Pracovnú zdravotnú službu (ďalej len PZS) už nebude možné od 1. 12. 2017 zabezpečiť bezpečnostným technikom.   Kým v súčasnosti môže zamestnávateľ zabezpečovať pracovnú zdravotnú službu prostredníctvom vlastných zamestnancov, ktorými môžu byť lekár s určenou...