0903 775 344 prohas@prohas.sk

Plnenie technických plynov

Dodávame širokú škálu technických plynov v rozličných stavoch a v rozličnej čistote. Najdôležitejším výrobným procesom je rozklad vzduchu. Do nášho produktového portfólia však patria aj oxid uhličitý a horľavé plyny, ktoré pochádzajú z iných zdrojov, ako priamo z rozkladu vzduchu.

Vždy podľa potreby a využitia sa používajú rozličné zásobovacie systémy.

Medzi najrozšírenejšie technické plyny patrí acetylén, argón, oxid uhličitý, kyslík, dusík, vodík a hélium. Dodávame zároveň mnoho technických plynov vo forme zmesí pre špeciálne použitie.

Samozrejme neoddeliteľnou súčasťou našej ponuku sú aj ďalšie technické plyny a zároveň aj zmesi hore uvedených plynov. Ako napr. argón + oxid uhličitý (Ar+CO2), argón + kyslík (Ar + O2), argón + hélium (Ar + He).

Aké využitie majú jednotlivé technické plyny?

Acetylén  – zváranie, rezanie, striekanie plameňom, rovnanie plameňom alebo drážkovanie.

Argón– najdôležitejšia chemická vlastnosť argónu je jeho inertnosť, vďaka čomu je ideálnym ochranným plynom aj pri teplotách, ktoré sú potrebné v metalurgii či pri zváraní svetelným oblúkom.

Hélium – sa používa na plnenie balónov, použitie v spektrometri.

Oxid uhličitý – vďaka oxidu uhličitému sú nápoje perlivo svieže, používa sa pri úprave pitnej vody a je alternatívou k agresívnym kyselinám pri neutralizácii odpadových vôd. Po zmrazení, v pevnej a kvapalnej forme, sa CO2 zmení na suchý ľad, ktorý je vhodný ako chladiace alebo čistiace médium (otryskávanie suchým ľadom).Taktiež sa používa na zváranie, kde tvorí ochrannú atmosféru.

Kyslík – ak obohatíme atmosféru o kyslík, dosiahneme tým v porovnaní s bežným vzduchom výrazné urýchlenie oxidačných a spaľovacích procesov. Vďaka týmto vlastnostiam je kyslík nepostradateľný pre metabolizmus mnohých organizmov, a preto sa používa v mnohých oblastiach úpravy vody a v aplikačných technológiách ochrany životného prostredia.

Dusík – v oblasti priemyslu a výskumu nachádza dusík mnohostranné využitie. Väčšina týchto aplikácií ho využíva fyzikálne (ako nosič chladu) alebo chemicky (ako inertný plyn). To znamená, že dusík vchádza po spotrebe znovu do atmosféry.

Vodík –  sa používa ako palivový plyn pre špeciálne aplikácie, ako ochranný plyn pri tepelnom spracovaní, v potravinárstve a v elektrotechnickom priemysle. Svoje uplatnenie nachádza tiež ako zložka niektorých ochranných plynov pri zváraní. Vďaka vysokej tepelnej vodivosti je vodík taktiež vhodný ako chladiaci plyn – napríklad pre elektrické generátory. Doposiaľ sa najväčšia časť produkcie vodíka používa pre syntézu čpavku a metanolu. Chemický priemysel ho tiež používa v mnohých hydrogeneračných procesoch. O vodíku sa taktiež hovorí ako o alternatívnom zdroji energie pre budúcnosť.