0903 775 344 prohas@prohas.sk

Požiarne dvere

Ponúkame na predaj požiarne dvere.  V rámci materiálu sa delia protipožiarne dvere na najpoužívanejšiu skupinu D3 (môžu byť použité aj materiály horľavé), druhá skupina D2 kde sú materiály horľavé aj nehorľavé a posledná skupina oceľových prípadne hliníkových dverí s označením klasifikačnou značkou D1.

Podľa dĺžky minutáže požiarnej odolnosti delíme protipožiarne uzávery od EI EW 30, čo znamená 30 minútová odolnosť, EI 45, EI 60 prípadne 90 a EI 120 čo je 120 minút.

Aká je ďalšia klasifikácia požiarnych dverí?

Klasifikácia je nasledovná :

– EI dvere brániace šíreniu požiaru (predtým PB) – Sleduje sa u nich povrchová teplota na strane odvrátenej od ohňa/požiaru. Tieto prvky spĺňajú prísnejšie požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť a preto môžu byť použité aj tam, kde sú požadované uzávery EW. Inštalujú sa hlavne pri vstupoch do chránených únikových ciest,

– EW  požiarny uzáver obmedzujúce šírenie požiaru (predtým PO) – Sleduje sa pri dverách množstvo sálavého tepla vyžarujúceho z povrchu na strane odvrátenej od požiaru v normou určenej vzdialenosti,

– S  dvere dymotesné, odolné proti prieniku dymu (predtým K),

– C požiarne uzávery so samozatváracím mechanizmom, alebo odblokovacím mechanizmom (predtým S), ľudovo s “branom”.