0903 775 344 prohas@prohas.sk

O firme

Firma PROHAS je rodinná firma, ktorá vznikla v roku 1996. Zaoberá sa poskytovaním odborných činností súvisiacich s ochranou pred požiarmi, bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci , civilnou ochrannou a životným prostredím. Krátko po založení firma rozšírila svoju pôsobnosť o obchodnú činnosť. Neodmysliteľnou súčasťou firmy sú aj služby zaoberajúce sa predajom a plnením technických plynov.

Základom je poskytovať našim zákazníkom komplexné služby – tzn. od spracovania projektovej dokumentácie cez realizáciu, údržbu až po následný servis. Všetky činnosti sú vykonávané osobami s odbornou spôsobilosťou v danom odbore, čo zabezpečuje potrebnú kvalitu nami poskytovaných služieb.

Využitím našich niekoľkoročných skúseností môžete aj Vy ochrániť zdravie a životy ľudí, ale aj nemalé materiálne škody, ktoré požiar spôsobuje.

Firma PROHAS svojim klientom ponúka: